ארץ ישראל: דירתי או אישתי

שיחה א– יש לך דירה 12 חדרים. יש לך שכן שכל הזמן פולש לך בתוך הדירה כשאתה לא בבית" ואתה צריך לזרוק אותו – אז תן לו שלושה חדרים" שיניח לך. – אבל זה שלי. – אל תהיה צודק" היה חכם. תן לו שלושה חדרים" וישארו לך תשעה חדרים. מה אתה מעדיף – 12 חדרים […]

מדוע נבחרה דווקא ארץ ישראל? – הצבי הוצדק חלק א

סידרת "הַצְּבִי וְהַצֶּדֶק"חלק א': מדוע נבחרה דווקא ארץ ישראל? מאז ומתמיד (ובפרט בימים אלו) אויבינו מנסים לגזול מאיתנו את ארצנו. ולכן" כדי לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל" יש להעמיק במעלת הארץ" בקשר המיוחד הנרקם בין ישראל לארצו" בייעוד של עם ישראל שיכול להתממש רק בארץ ישראל" ארץ המצמיחה צדק.מדוע דווקא ארץ ישראל?כולנו יודעים כי מעלות […]

ארץ ישראל וחוץ לארץ

יציאה מארץ ישראל ועזיבתה" היא דבר שאין להעלות על הדעת. אבל באופן זמני" כגון שליחים שנשלחים לחוץ לארץ" זה דבר גדול וחשוב מאד. יציאה זמנית" לשם ארץ ישראל" כדי לחנך ולהשריש את הקשר של העם עם ארץ ישראל – מותרת. ואמנם על האדם שיוצא מארץ ישראל לזכור ולדעת שהוא נמצא בחוץ לארץ. אם" חלילה" יהודי […]

ארץ ישראל כולה – לישראל

לפני שנולד ישמעאל אמר המלאך להגר "הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ד' אל עניך" והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו" (בראשית טז יא). רש"י מפרש: ידו בכל – יהיה ליסטים (=שודד) ויד כל בו – הכל שונאים אותו ומתגרים בו.ואכן אחרי שנולד הבחינה שרה אמנו שהוא ילד אלים […]

כי תבוא אל הארץ

משנה תורה – חומש דברים – הוא סיום" חתימה כללית. הכל חוזר" כל הבניין כולו של רוממות קדושת האומה הזו" עם ד'" כל סדר מציאות החיים של העם הזה" של היצירה הזו. "כי בחר ד' בציון"" "בחר בנו מכל העמים"" "כי יעקב בחר לו יה". בחירה אלוהית זו יצירה! בחירה ויצירה של החלק האנושי הזה" […]