סידרת 'אֲרוֹן הַבְּרִית' – חלק ג': היכן נגנז הארון?

לע"נ ר' פרופ' אשר זליג ב"ר יצחק קאופמן ז"להמחבוא של שלמה המלך בתפילתו של שלמה המלך לאחר הכנסת ארון הברית לקודש הקודשים" נאמר: "וָאָשִׂם שָׁם מָקוֹם לָאָרוֹן אֲשֶׁר שָׁם בְּרִית ה' אֲשֶׁר כָּרַת עִם אֲבֹתֵינוּ בְּהוֹצִיאוֹ אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (מלכים א' ח" כא). מה הכוונה שהוא שם מקום לארון? האם מדובר בקודש הקודשים? מעניין שבפסוק […]

בין "שלם" ל"שבור"…

שלושה מכלי המשכן הנזכרים בפרשתנו הם – הארון" השולחן" ומזבח הנחושת. התבוננות במידותיהם מגלה" שמידותיו של הארון היו כולן 'שבורות'" כנאמר(בראשית כה י) – "ועשו ארון עצי שיטים" אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו". מידותיו של המזבח לעומתו" היו כולן שלמות" כנאמר (שם כז א) – "ועשית את המזבח… חמש אמות אורך […]