כפרה, שמחה ואחדות בחג הסוכות / אור ויקר

חג הסוכות מוזכר בתורה (ויקרא כג) בשני חלקים נפרדים. הראשון עוסק באיסור מלאכה ובקרבנותיו, ואילו החלק השני עוסק במצוות ארבעת המינים והישיבה בסוכה. ובין שני החלקים נאמר "אלה מועדי ה' " וכו'. בסיום תיאור חג הסוכות נאמר "בסוכות תשבו שבעה ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". שואל הכלי יקר, מדוע כינתה התורה את ישראל בשם […]

להפוך לאדם חדש

כל חג והמצווה שלו. בפסח – אוכלים מצות. בפורים קוראים מגילה. בראש השנה שומעים תקיעת שופר" ובסוכות בונים סוכה ונוטלים ארבעת המינים. אלא שהמצווה האחרונה ברשימה המכובדת הזו" מעוררת שתי שאלות גדולות. האחת" לא ברור כלל מה בדיוק אמור לקרות במצווה הזו. "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג"מ)" ציוותה תורה" ולא טרחה לומר – מה […]