האם על רב לשקר

בזמן האחרון יש מתקפה על רבנים ודרישה מהם שישקרו בשם התורה. למשל" בדבר שהתורה אמרה שהוא תועבה" לומר שהוא לגיטימי.שהרי על הרב להיות "ידידותי"" "מכיל"" "מתקרב" וכולי.אך לא כן סברו רבותינו" הם אמרו שאם יש תלמיד חכם שאהוב על כולם בעירו" זה מפני שהוא אינו מוכיח אותם.שמא תאמרו: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה […]