באיזו 'אמת' אלוקים חפץ?

האמת והאדם. בעת בריאת העולם מספר המדרש (ב"ר ח" ה)" התנגדו חלק ממלאכי השרת לבריאת האדם. "אמר רבי סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון" נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים" וחבורות חבורות" מהם אומרים אל יברא" ומהם אומרים יברא". המלאכים שייצגו את ה'אמת' טענו "אל יברא שכולו שקרים". שכן לעיתים ממציא האדם 'אמת' כדי […]