להשכיחם…

איך אפשר לגרום למישהו לשכוח משהו? זה הרי פרדוקס. כי ברגע שמדברים על הדבר שיש לשכוח" הופכים אותו לזיכרון חי ופעיל. כיצד אם כן חשבו היוונים להשכיח מאיתנו את התורה" תורת חיים?!התשובה טמונה בגוף המאמר. לא ביקשו היוונים להשכיח מאיתנו את התורה. הם ביקשו להשכיחם מתורתך. מתורת ה' הניתנת לנו מסיני.כלומר" ללמוד את התורה" ואף […]

חנוכה

עלינו להתבונן בנוסח הברכה של "על הנסים"" שהוא נקבע על פי השראת השכינה של חז"ל. בחנוכה היתה מלחמה" אלא שמלחמה זו נמשכת מאז ועד הנה. מה היתה מלחמתנו זאת עם היוונים? היה לנו עסק עם רשעת הגויים שרצו "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". קנאתם זו נמשכת מאז ועד הנה. בספרות הקדושה שלנו מתברר ששנאת הגויים […]

גבורה

יום עיון בענייני חג החנוכה תשע"ג