האם לחנך נערים לשתות/להשתכר בפורים?

. לפני כמה שנים הוציאו שני ארגונים בארה"ב (ה-OU" וארגון הגג של בתי הכנסת) הוראה שלא לאפשר לנערים לשתות בפורים" למרות שהיא סותרת לכאורה את ההלכה המפורשת בשו"ע" שיש חובה לשתות בפורים" ואיננה מבחינה בין מבוגרים לנערים. במאמר ארוך (באנגלית) ביסס הרב חיים שכטר (רב בניו ג'רזי) את ההוראה הנ"ל. הוא מזכיר שלושה נימוקים: א. […]

האם יש הבדל בין אלכוהול לאינטרנט?

מוסכם על הכול שהחוק האוסר מכירת משקה אלכוהולי לבני נוער הוא חוק רצוי ונחוץ. מוסכם שהוא איננו נוגד את עיקרון חופש הפרט ואיננו פוגע בזכויותיו הבסיסיות. מדוע? מפני שצריכת האלכוהול עלולה לסכן את מי ששותה אותו. אף שיש לכל אדם בחירה חופשית" ובכלל זה גם לבני הנוער" נחקק חוק האוסר למכור להם משקה אלכוהולי" וזאת […]