למה הם שותים? (ב)

מדוע בני נוער" אידיאליסטים" המובילים מבחינה חברתית" ללא משברים אישיים או משפחתיים" שותים משקאות אלכוהוליים במפגשיהם החברתיים? מדוע הם זקוקים ל"משקה"? מה חסר להם אם לא ילגמו פחית בירה או כוס היין?! יש הסבורים ששאלה זו איננה שאלה. מדוע בני נוער שותים? מפני שזה מוסיף שמחה" זה משחרר" זה מכניס ל"ראש טוב"" זה "כיף". ובעצם" […]