חמץ ומצה

כבר אמרו חז"ל: "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" (זהר" במדבר קלד)" אחת המצוות שנתמזל מזלה בבית ישראל הוא חג הפסח" לא רק המירוק וההכנות המרובות שקודם החג" אלא בעיקר החומרות וההידורים הרבים שקיבלו על עצמן קהילות שונות בישראל" כמו מנהג אי אכילת קטניות" או אי שריית המצה במים וכדומה" והכל כדי להתרחק ממשהו […]