נכון לעכשיו / ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום

כאשר קרבו ימי יעקב למות" ביקש לגלות לבניו מה יקרה אתם באחרית הימים "ככתוב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר: האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (בראשית מט א). ואמנם" ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה.לעומת זאת בלעם הרשע" להבדיל אלף אלפי הבדלות" מגלה לנו מה ייעשה עם עם ישראל […]