אחדות מביאה לידי גאולה

המדרש המסתוריחז"ל מלמדים אותנו שישנו קשר הדוק בין ארבעת המינים לבין הגאולה: "רבי ברכיה בשם רבי לוי אמר בזכות 'וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן' (ויקרא כג" מ) הרי אני נגלה לכם ראשון ופורע לכם מן הראשון – זה עשו הרשע דכתיב ביה [=שכתוב בו] 'וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן' (בראשית כה" כה) ובונה לכם ראשון – זה בית המקדש […]