כיצד להיות מאושר

לכל אדם יש שאיפה עמוקה לאושר. אין לערבב בין השאיפה להנאה המכונה אצל היוונים העתיקים – הדוניזם" לבין השאיפה לאושר" המכונה אצלם – אידמוניזם.הנאה היא חלקית" רגעית" חושית" חולפת. אושר לעומת זאת" ממלא את כל האדם תוכן גדול וקבוע וערך נצחי. לא ניכנס כאן לדיון אם האושר הוא רק צורך לאדם או הוא בעצמו ערך.האם […]