He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: אור החיים הקדוש

play3
לצאת מהטבע'
לצאת מהטבע'
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
play3
שלוש הכנות למתן תורה ע"פ 'אור החיים' הקדוש
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
play3
מעלת משה רבנו ומידת העין הטובה שלו
הגיע זמן הגאולה
play3
הגיע זמן הגאולה
תורתו של רבי חיים בן עטר – ה'אור החיים' הקדוש
play3
תורתו של רבי חיים בן עטר – ה'אור החיים' הקדוש
רבי חיים בן עטר – ה'אור החיים' הקדוש
play3
רבי חיים בן עטר – ה'אור החיים' הקדוש
בית המקדש השני – מפני מה חרב
play3
בית המקדש השני – מפני מה חרב
play3
והיה אשר תותירו מהם לשכים בעינכם ולצנינם בצדיכם – הורשת יושבי הארץ
והיה אשר תותירו מהם לשכים בעינכם ולצנינם בצדיכם – הורשת יושבי הארץ
play3
מעשה בני גד ובני ראובן
מעשה בני גד ובני ראובן
play3
אלהי הרוחות לכל בשר
אלהי הרוחות לכל בשר
play3
איך להתמודד נכון עם מציאות של קללות ועין הרע
איך להתמודד נכון עם מציאות של קללות ועין הרע
play3
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי
play3
"ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עימו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה"
"ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עימו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה"
play3
עיקרי ההכנה לקבלת התורה בחג השבועות
עיקרי ההכנה לקבלת התורה בחג השבועות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
במדבר סיני באוהל מועד / שבת "וינפש"
במדבר סיני באוהל מועד / שבת "וינפש"
play3
העמל בתורה – "אם בחוקותי תלכו"
העמל בתורה – "אם בחוקותי תלכו"
play3
והורשתם וישבתם – הסרת הרע ובניית הטוב בישוב הארץ
והורשתם וישבתם – הסרת הרע ובניית הטוב בישוב הארץ