מפתח הזהב של תשובת הדור

הרב קוק זצ"ל" שהשנה בג' באלול מלאו שבעים ותשע שנים להסתלקותו לגנזי מרומים" היה נוהג לעורר ולבקש שילמדו את הספר הקדוש "אורות התשובה" שחיבר" והוא עצמו היה לומד בו" בייחוד בימי הסליחות והתשובה.בפתיחת ספרו הנ"ל כותב הרב זצ"ל: "התשובה היא החלק היותר גדול בתורה ובחיים" עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות… אבל לדורנו עדיין הדברים […]