לחץ חברתי

און בן פלת מוזכר בתחילת הפרשה כאחד מבעלי המחלוקת של עדת קורח. אולם בהמשך הפרשה ובתיאור העונש שלהם און לא מוזכר. אומרים חז"ל (סנהדרין קט" ב). "אמר רב" און בן פלת אשתו הצילתו". היא אמרה לו 'מה יצא לך מהמחלוקת הזאת" אם משה ינצח אתה תהיה תלמידו ואם קורח ינצח אתה תהיה תלמידו'. אמר לה […]