מתכון לבישול הברכה / לגעת בטבע

שואף למרומיםגם כשהרגליים על הקרקע" המבט לשמים פותח אופקים. לשמים אין גבול ואף אדם לא הותיר בהם חותם. הם יצירה שנשארה לגמרי מקורית" וקוראת תמיד בשם יוצרה "השמים מספרים כבוד א-ל". הפעם במתן תורה" אפילו האש הגשמית שרבצה על הר סיני" הצליחה לנסוק גבוה "עד לב השמים". תנועה חזקה זו נולדה במתן תורה ומאז ממשיכה […]