מעשה נחש

חז"ל" בבואם לבאר לנו מי הם אויבי ישראל ומה היא מטרתם" ממשילים אותם לחיות רעות – "משל לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו" והיה מספר והולך מעשה זאב" פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי" פגע בו נחש וניצל ממנו שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש" אף […]

לנוכח האיום האיראני

יעקב אבינו השב לארצו מכין עצמו למפגש עם עשו הרשע הוא לוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים ומתקין עצמו לשלושה דברים: לדורון לתפילה ולמלחמה ( רש"י בראשית לב"ט).לדורון: "ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו… כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני" (לב פס' יד ו-כא).לתפילה: "ויאמר יעקב […]

הכל בגלל עלה?!

כלי יקר' על התורה לרבינו שלמה אפרים מלונטשיץ פרשת בחוקותי

צבא זו זכות

דע שיש לנו אויבים" מסביר המהר"ל מפראג בספר גבורות ד' (רלו') ביחס ללבן שביקש לעקור את הכל ולחסל את יעקב אבינו" על אף שהוא לא עולל לו שום רעה אלא אדרבה רק טובה" התחתן עם בנותיו" עבד במסירות עבורו" והפך אותו לעשיר. אלא" אומר המהר"ל" וכן הגאון מווילנא בפרושו על ההגדה" השנאה אינה בגלל איזו […]