שו"ת שריפות

[ראיון] ש: האם השריפות הקשות שפקדו את הארץ הן מד' ויש לעשות תשובה?ת: בוודאי. אין מקרה" הכל מד'. לכן יש לעשות תשובה" כדברי הרמב"ם בתחילת הלכות תענית (א ג)" שאם באות צרות אסור לומר שזה מקרה אלא יש לעשות תשובה. כמובן" גם אם אין צרות יש לעשות תשובה.ש: וכיצד נדע על איזו עבירה באות שריפות […]

גבורת הרצון

יום עיון לעילוי נשמת הילד משה יהודה דביר ז"ל – תשע"ו