כמה מעלות טובות יש בצבא

האידיאל הוא "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". אך בינתיים רצונו של ריבונו של עולם הוא שיהיו מלחמות" אצלנו ובעולם. ואם זה רצון ד'" בעל מלחמות ומצמיח ישועות" אז יש בזה גם ברכה. אמנם דרך יסורין" אבל ברכה לכול – חרדים" דתיים וחילוניים. כי טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. ואכן" כמה מעלות טובות יש […]

ואהבת לחרדי כמוך

ואהבת לחרדים כמוך.סיבה ראשונה: גם הם יהודים כמובן. אהבת ישראל זו אהבת כל עם ישראל" ולא רק הדומים לנו. בשביל הדומה לנו" איננו זקוקים לפסוק" זה טבעי. הפסוק בא בשביל מה שאינו טבעי" אלא דורש העמקה ומאמץ.סיבה שנייה: חרדים – זו תורה" לימוד תורה" קיום תורה" מסירות לתורה. מה שהם מדברים" זה מתוך תורה. גם […]

הגאון רבי יצחק אבוחצירא – "בבא חאקי" זצ"ל

אנשים מנשקים לי את היד והגלימה- מה אני ומה חיי?! אך כיוון שבזכות האמונה ה' שומע את תפילותינו והאמונה היא מיסוד תורתנו הקדושה" ודבר זה מחזקם באמונה- אסור לי למנוע אותם מהאמונה הזאת" לכן אני מרשה שינשקו את גלימתי" אך לא מפני שאני משהו…" ר' יצחק אבוחצירא נולד בכ"ח ניסן ה'תרנ"ה בעיר ריסאני שבמרוקו" לאביו […]