אהבת הבריות

נפלאה היא אהבת הבריות של אבינו הראשון והיא מתגלה במלוא עוצמתה בפרשתנו" החל מהכנסת האורחים המיוחדת שהוא עושה אותה בזריזות מדהימה למרות היותו חלש ביום השלישי למילתו" ושיאה בתפילתו על אנשי סדום והשתדלותו להצילם בכל מחיר. והיה רבנו הרצי"ה מדגיש שאהבת הבריות הזו אינה איזה רגש של אדם טוב ורחמן" אלא היא נובעת מעומק אהבת […]