אמת עקבית עם האחיזה בעקב

לעילוי נשמתו של אחינו שי תובל זצ"ל מנכ"ל "קרן קהילות" הגרעינים התורניים.בימים אלה של סערות וקרב גדול על ירושלים ועל הארץ כולה" קמה וגם ניצבה הדרכת בית המדרש של הגר"א ב'קול התור'" שככל שמתקדמים עקבות משיח" גדלה שנאת אויבינו וגדל רצונם לחסל את האמת הישראלית לדורותיה.בעידן חבלי משיח" חז"ל מעידים בעקבות הנבואה כי האמת כושלת […]