לגדל ילד אוהב

נשאלתי כיצד אנו בונים חווית אהבה אמיתית ואיתנה אצל הילד. הרי ברור שאנחנו אוהבים את הילד מאד ונעשה הכל למענו" אבל לא תמיד הוא מרגיש זאת. זה לא כל כך מובן מאליו" גם בין אחים שגדלים ביחד בבית אחד זה לא תמיד טבעי וברור. אנחנו מוצאים זאת בפרשה ביחסים בין יעקב ועשיו. בתחילת הפרשה מוזכרת […]

אנא למדונו לאהוב

אנא למדונו לאהוב אברהם אבינוושרה אמנואנא למדונו לאהובלאהוב את ד'לאהוב את הבריותאת הבריות של ד'להיות אוהב את המקוםאוהב את הבריותאת הבריות של המקוםכי אם באמת נאהב את ד'גם נאהב את הבריות של ד'.כי אתם אלו היו כל חייכם –לאהוב את ד'.אברהם אוהבושרה אוהבתובגלל אהבת ד'עזבתם את הכל –ארצכם" מולדתכם" בית אביכם –כדי לעבוד את ד'.ולכל […]

אביב – בשורת האהבה

קשר זוגי נרקם מתוך תחושה חזקה של התאמה והשלמה" חלומות ורודים" אהבה ואושר ללא גבול" ציפיות ותקוות. בהתחלה אנו מתפעלים מאד מבן הזוג" מלאי הערכה וכבוד" אך בשלב מסוים של הנישואין ההערכה הולכת ופוחתת" נראה כאילו האהבה דועכת והאשליה הרומנטית מתנפצת. את מקום האהבה תופסים כאב" אכזבה והרבה כעס. זוגות רבים נשואים במצב זה" ללא […]