למה ד' אינו מתגלה לי ?

שאלה: למה ד' אינו מתגלה אלי? אני משתוקק אליו אך הוא מסתתר. איך אדבק בו? תשובה: אכן" למה ד' ברא את העולם? "בגין דאשתמודעא"" כדי להתגלות לברואיו" ומלאה הארץ דעה את ד'. לא רק ליחידי יחידים מורמים מעם" אלא לכל האדם. גם בימינו" כל אחד טעם פעם בחיים את הברק המבריק של הרגשת מציאות ד'. […]