משה, אהרן ומרים והעידן הפוסט-מודרני

אתגרי העידן הפוסט-מודרניהעידן הפוסט-מודרני טומן בקרבו אתגרים רבים. לדעתי ניתן להצביע על שלושה מאפיינים בולטים לתקופה זו אשר אנו חיים בה: א. רלטיביזם (יחסיות) – מקובל לטעון שבעידן הפוסט-מודרני אין אמת מוחלטת, אלא ישנה גלריה שלמה של דעות ותפיסות שכל אחת "נכונה" במידה שווה. ואם אין אמת אחת, ממילא המוסר והערכים אינם מוחלטים ותלויים בהרגשות […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק ט"ז: העושר או החיים?

בשבוע שעבר למדנו שמותר וראוי לאדם להכניס את עצמו לחשש סכנה לדבר מצוה ובפרט כאשר מדובר על הצלה רוחנית של הרבים. הפעם נדון בשאלה האם האדם מחויב להציל את הזולת על ידי כספו?מה מקור החיוב להצלת הזולת?חז"ל מביאים שני מקורות לחיוב להצלת הזולת: המקור הראשון הוא מהפסוק "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ" (ויקרא יט" טז): […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק ד': מהו סוד ערבות יהודה לבנימין?

בשבוע שעבר ראינו שהערבות ההדדית נלחמת תמיד כנגד אדישות. הפעם נראה שישנם שלושה היבטים לערבות ההדדית: ערבות רוחנית" הצלה גשמית" וערבות למען כלל ישראל – שנלמדים מערבות יהודה לבנימין.מה מהות ה'ערבות'?חז"ל מלמדים אותנו שכדי לברר את המהות של מושג מסוים" עלינו לעיין במקום הראשון בתורה שמושג זה מופיע. לדוגמא: בפרקי אבות נאמר שרבן יוחנן בן […]

סידרת "הערבוּת והאדישות" – חלק א': הצלת יהודי היא הצלת העולם

"כל אחד מכם" כל נשמה בודדת שמכלל כולכם" הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים"(הרב קוק" שמונה קבצים א" קסג) בסדרה זו נברר אי"ה מהם הגבולות לערבות הדדית? האם יש להסתכן כדי להציל את הזולת? האם הפרט צריך להסתכן כדי להציל את הכלל ולהפך? כמו כן" נברר מהן ההשלכות ההלכתיות לערבות ההדדית בקיום התורה ומצוות? […]

אל תהייה אדיש לאף אחד!

השבת אבידה לישראל מצות עשה שנ' (דברים כב א) השב תשיבם לאחיך והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנ' (דברים כב א) לא תראה את שור אחיך והתעלמת מהם ובטל מצות עשה ואם השיבה קיים מצות עשה: (הלכות גזלה ואבדה יא" א" רמב"ם" הי"ד החזקה) "לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת […]

על האדישות

"ההפך מאהבה אינו שנאה" הוא אדישות. ההפך מיופי אינו כיעור" הוא אדישות. ההפך מאמונה אינו כפירה" הוא אדישות. וההפך מחיים אינו מוות" הוא אדישות לחיים ולמוות".(אלי ויזל) ההפך מאמונה אינו כפירה" הוא אדישותבפרשת ויקרא נאמר: "נֶפֶשׁ כִּי תִמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה מִקָּדְשֵׁי ה' וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה'" (ויקרא ה" טו). המשמעות המילולית של 'מעילה' היא […]