ממשנת הרציה (המשך משבוע שעבר)

ההופעה הנבואית ההיסטורית של עובדיה היא בעלת ערך ומדרגה מיוחדת. הגדרתה הכללית והכוללת היא: בירור היחסים בין יעקב לאדום" שהוא ההמשך של עשו. "כה אמר ד' אלהים לאדום" [1]. מופיע בירור ממקור ד' אלהי ישראל" אשר מלכותו בכל משלה" על יחס אדום כלפי יעקב. מופיעה רשימה של חטאי אדום כלפי אחיו. לכל הפסוקים האלה" יש […]