"אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ"

מדוע מפגישה אותנו התורה בתחילת היכרותנו עם אברהם אבינו, בסיפור ש'על פניו', מעלה הרבה קושיות על דמותו? אברהם ושרה יורדים למצרים בשל הרעב הכבד בארץ, "וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִקְרִיב לָבוֹא מִצְרָיְמָה וַיֹּאמֶר אֶל שָׂרַי אִשְׁתּוֹ הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה אָתְּ. וְהָיָה כִּי יִרְאוּ אֹתָךְ הַמִּצְרִים וְאָמְרוּ אִשְׁתּוֹ זֹאת וְהָרְגוּ אֹתִי וְאֹתָךְ יְחַיּוּ. אִמְרִי […]

תפילה על חולי נגיף הקורונה / הרב ברוך אפרתי

שלום הרבהאם יש מה לעשות עבור חולי הקורונה? האם לא חייבים להוסיף עננו או יום צום לכל עם ישראל?האם יש תפילה שאפשר לומר בבתי כנסת?והאם העובדה שיש מהם עובדי עבודה זרה היא בעיה להתפלל על הנפגעים?תודה רבהתוכן התשובה:שלוםא. אברהם אבינו עליו השלום" עמד בתפילה עבור עמי הארץ" אף שהיו רעים וחטאים לד' מאד. כך דרכו […]

אַבְרָהָם אָבִינוּ בַּחֲנוּת הַצַּלָּמִים

תרח אבי אברהם היה עובד ע"ז ובעל חנות צלמים" כך מספר מדרש רבה . יום אחד שם תרח את אברהם למכור בחנותו במקומו. בא אדם לרכוש פסל" שאלו אברהם" בן כמה אתה? אמר לו: בן חמישים או שישים" אמר לו אברהם: אוי לאדם בן שישים שרוצה לסגוד לפסל בו יומו. התבייש האיש והלך. אח"כ באה […]

נשיא אלקים אתה בתוכנו

ביום פטירתו של אברהם אבינו עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו: "אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה" (בבא בתרא צא" א). אברהם אבינו היה מנהיגו הרוחני של העולם. הוא גילה ולימד וחינך שיש מנהיג אחד לעולם – ואין העולם נוהג אלא על פי רצונו הטוב של בורא העולם. יחד עם […]

אבי האומה- ראש המחנכים

כשאליעזר עבד אברהם הגיע לבית בתואל" נאמר בתורה "ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים" (כד" לב). מסביר רש"י במקום" "התיר זמם שלהם" שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בשדות אחרים". זוהי דעת רש"י המפורסמת" שאברהם שם זמם לגמליו ולבהמותיו שלא יגזלו ולא ירעו בשדות אחרים. הסבר זה מובא כפירוש ראשון במדרש רבה" אולם מובאת שם דעה […]

ממשיכי דרכו של אברהם אבינו

הרמב"ם" בבואו לתאר את אברהם אבינו" כותב: "היה העולם הולך ומתגלגל מעבודה זרה לעבודה זרה עד שנולד עמודו של עולם הוא אברהם אבינו… שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוקָ אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו… והכיר אברהם את בוראו… והתחיל לעמוד ולקרוא […]

זרע אברהם אוהבי

ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי (ישעיה מא ח). זכה אברהם להיקרא אוהבי בגלל אהבתו הגדולה לד' יתברך" אהבה שנבחנה בעשרה נסיונות כדברי חז"ל: "עשרה נסיונות התנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו ע"ה" (אבות ה ד). שיאם של הנסיונות – היא פרשת העקדה שבה הקב"ה אומר […]

נפשי חולת אהבתך

במדרש רבה מופיע פירוש לא מובן על הפסוק "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל" – "שֶׁהִשְׁלִיטוֹ בְּיִצְרוֹ". והלוא אברהם אבינו כבר נתנסה בעשרה ניסיונות" כולל העקידה הקשה מכל" ועמד בכולם! מהו החידוש אפוא בברכת ה' "שֶׁהִשְׁלִיטוֹ בְּיִצְרוֹ"" הרי נראה ששלט כבר ביצרו? מבואר בספר 'נתיבות שלום' " שישנה מדרגה שיצר הרע מנסה […]

אברהם אבינו

פתאום פנה ד' אל אברהם אבינו: "ויאמר ד' אל אברם". אמנם כתוב בחז"ל שאברהם אבינו הכיר את בוראו" אבל את זאת לא הזכירה התורה. יש ללמוד גם מהסדר של התורה. לא נזכר קודם במה זכה אברהם אבינו להשראת השכינה" לגילוי אלוהות" אלא פתאום "ויאמר ד' אל אברם". פתאום ד' לוקח אדם" ואומר לו: "לך לך"""ואעשך […]

ואעשך לגוי גדול

ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכה ואגדלה שמך והיה ברכה (יב" א-ב).רש"י שם מפרש "לך לך": "להנאתך לטובתך" ושם אעשך לגוי גדול" וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד" שאודיע טבעך בעולם". משל למה הדבר דומה לעץ הגדל באדמה ובאקלים שאינם מתאימים לו – […]