הבנים והאבות בסוכה / נכון לעכשיו

ההיסטוריה של עם ישראל" ראשיתה באברהם אבינו ואחריתה במלך המשיח מבית דוד. אברהם אבינו הוא בחינת הזרע שממנו הולך וצומח וגדל עם ישראל" כפי שנאמר "ויאמר ד' אל אברהם לך לך… אל הארץ אשר אראך" ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" והיה ברכה" (בראשית יב ב). והמלך המשיח הוא בחינת הפרי המתוק שבדורו עם ישראל […]

להתחבר אל הילד

אין מגמה עליונה כמו החיבור הבין-דורי. יש ללמוד לדבר בשפה שהדור הבא יבין" על מנת שידע לכבד את הדור הקודם. ללמוד מחדש לחשוב במושגים של כבוד להורים" כדי שהיציאה מהבית תהיה מתוך תהליך חיובי ובונה. אין מטרה חשובה מזאת… לחבר את האב ואת הבן" אבן (אב-בן)" שהרי כל רצוננו הנו בניין בית ה'" כלומר יצירה […]