הבנים והאבות בסוכה / נכון לעכשיו

ההיסטוריה של עם ישראל" ראשיתה באברהם אבינו ואחריתה במלך המשיח מבית דוד. אברהם אבינו הוא בחינת הזרע שממנו הולך וצומח וגדל עם ישראל" כפי שנאמר "ויאמר ד' אל אברהם לך לך… אל הארץ אשר אראך" ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" והיה ברכה" (בראשית יב ב). והמלך המשיח הוא בחינת הפרי המתוק שבדורו עם ישראל […]