אבא – במשרה מלאה

פרשיות השבוע מפגישות אותנו עם יעקב בחיר האבות" שכל פרק בחייו מלא סיבוכים" מאבקים ומלחמות. הוא דבק באידיאל האלוקי להקים את המשפחה הישראלית" אוסף את משפחתו בדרכו חזרה אל הארץ" מנהיג אותם ונלחם עליהם בכל דרך" כדי לשמור על שלמות המשפחה. הוא נאבק עם המכשולים בדרך בכוחות אנושיים ואלוקיים" כדי להגיע אל עתיד גדול ומבטיח. […]