He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: "אהבתי תורתך" - תשפא

בית המדרש
לא להיות בינוני !
לא להיות בינוני !
39 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
בארץ ישראל אין מקום לבינוניות
בארץ ישראל אין מקום לבינוניות
41 דקות
מילות מפתח:ארץ אוכלת יושביה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הקשר בין לומדי התורה למעמד הר סיני
הקשר בין לומדי התורה למעמד הר סיני
41 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
במתן תורה נשתנה אופן קבלת התורה
במתן תורה נשתנה אופן קבלת התורה
49 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לימוד עם ה' יתברך
לימוד עם ה' יתברך
43 דקות
מילות מפתח:מה אהבתי תורתך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עול תורה
עול תורה
51 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
בישיבה יש השראת שכינה
בישיבה יש השראת שכינה
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'טוב אחרית דבר מראשיתו' – ההתחלה של כל תהליך קובעת את מידת יציאתו לפועל
'טוב אחרית דבר מראשיתו' - ההתחלה של כל תהליך קובעת את מידת יציאתו לפועל
39 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורה ומידות – האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
תורה ומידות - האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
היחס בין הרב לתלמיד – חלק א
היחס בין הרב לתלמיד - חלק א
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
היחס בין הרב לתלמיד – חלק ב
היחס בין הרב לתלמיד - חלק ב
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"יסוד גדלות האדם נבנה בישיבה"
"יסוד גדלות האדם נבנה בישיבה"
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ההבדל שבין לימוד בבית ללימוד בישיבה
ההבדל שבין לימוד בבית ללימוד בישיבה
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3