Jerusalem

15°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - תשרי תש"פ

בית המדרש
עצירת המבול
עצירת המבול
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בשורת הזרע לאברהם
בשורת הזרע לאברהם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חטאת סדום
חטאת סדום
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שילוח רבקה עם אליעזר
שילוח רבקה עם אליעזר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הבטחת הארץ ליצחק
הבטחת הארץ ליצחק
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
יעקב בבית לבן
יעקב בבית לבן
38 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פגישת יעקב עם עשו
פגישת יעקב עם עשו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
וירד יהודה מאת אחיו
וירד יהודה מאת אחיו
52 דקות
מילות מפתח:פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"עוד יוסף חי"
"עוד יוסף חי"
53 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ראובן בכורי אתה"
"ראובן בכורי אתה"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
49 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת וארא
פרשת וארא
43 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצות הפסח לדורות
מצות הפסח לדורות
46 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"אז ישיר משה" – שירת הים
"אז ישיר משה" - שירת הים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לקראת קבלת התורה
לקראת קבלת התורה
32 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשת משפטים
פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 16
play3