He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - תשרי תש"פ

בית המדרש
חטא המתאווים – אז והיום
חטא המתאווים - אז והיום
42 דקות
מילות מפתח:פרשת בהעלותך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'ויקרא משה להושע בן נון יהושע'
'ויקרא משה להושע בן נון יהושע'
36 דקות
מילות מפתח:פרשת שלח לך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
נופל וגלוי עיניים
נופל וגלוי עיניים
43 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
דמותו של מנהיג בישראל
דמותו של מנהיג בישראל
37 דקות
מילות מפתח:פרשת פנחס
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל
וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל
47 דקות
מילות מפתח:פרשת מטות מסעי
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עצירת המבול
עצירת המבול
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בשורת הזרע לאברהם: הרב ערן ישועה
בשורת הזרע לאברהם: הרב ערן ישועה
19 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חטאת סדום
חטאת סדום
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שילוח רבקה עם אליעזר
שילוח רבקה עם אליעזר
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הבטחת הארץ ליצחק
הבטחת הארץ ליצחק
41 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
יעקב בבית לבן
יעקב בבית לבן
38 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פגישת יעקב עם עשו
פגישת יעקב עם עשו
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
וירד יהודה מאת אחיו
וירד יהודה מאת אחיו
52 דקות
מילות מפתח:פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"עוד יוסף חי"
"עוד יוסף חי"
53 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ראובן בכורי אתה"
"ראובן בכורי אתה"
52 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי, ראובן
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
49 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת וארא
פרשת וארא
43 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצות הפסח לדורות
מצות הפסח לדורות
46 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 13
play3