He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - חשון תש"פ

בית המדרש
מעשה אבות סימן לבנים אורו של אברהם וסוד מסעותיו
15 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהות חיי האדם והיחס אל המוות לפי הפנימיות
15 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התפילה והשפעת ההורים. שמחה נכונה מגשמיות ככלי לרוחניות
15 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עימה"
78 דקות
נושא: חודש אדר
מספר פרק בסדרה : 4
play3