He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הרב קוק על פרשת השבוע - תש"פ

בית המדרש
מדוע הובדלו בני שבט לוי לעבודת המשכן משאר ישראל?
מדוע הובדלו בני שבט לוי לעבודת המשכן משאר ישראל?
40 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
חטא המרגלים :  פיצוץ בסדר האלוהי
חטא המרגלים : פיצוץ בסדר האלוהי
48 דקות
מילות מפתח:פרשת שלח לך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'ויאמרו לא נעלה' – כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
'ויאמרו לא נעלה' - כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
49 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרשת חוקת
פרשת חוקת
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרשת פנחס
פרשת פנחס
52 דקות
מילות מפתח:פרשת פנחס
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מהי הדרך הישרה לגשת אל הקודש ? פרשת אחרי מות
מהי הדרך הישרה לגשת אל הקודש ? פרשת אחרי מות
32 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנן
34 דקות
מילות מפתח:פרשת ואתחנן
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרשת קדושים
פרשת קדושים
25 דקות
מילות מפתח:פרשת קדושים
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
"ונקדשתי בתוך בני ישראל" – הקדושה היא בחיבור אל הכלל
"ונקדשתי בתוך בני ישראל" - הקדושה היא בחיבור אל הכלל
47 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
המאמץ בלימוד התורה – מייקר את ערכה
המאמץ בלימוד התורה - מייקר את ערכה
22 דקות
מילות מפתח:פרשת בחוקותי
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מצוות השמיטה – פרשת בהר
מצוות השמיטה - פרשת בהר
30 דקות
מילות מפתח:פרשת בהר
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האמון המשפחתי לאור דין אשה סוטה
האמון המשפחתי לאור דין אשה סוטה
43 דקות
מילות מפתח:פרשת נשא
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פרשת בראשית
פרשת בראשית
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרשת נח
פרשת נח
26 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שלמות העם והארץ על ידי עילוי התכונות השליליות: הרב יורם אליהו
שלמות העם והארץ על ידי עילוי התכונות השליליות: הרב יורם אליהו
44 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מטרתו של אברהם ועם ישראל – להביא טוב לעולם כולו
מטרתו של אברהם ועם ישראל - להביא טוב לעולם כולו
52 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרה
51 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע רצה יצחק לברך את עשו ?
מדוע רצה יצחק לברך את עשו ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3