He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים ב'אורות הקודש' - תשפ

בית המדרש
כל היצורים והאירועים בעולם הם תמצית מההופעה של ההויה כולה
כל היצורים והאירועים בעולם הם תמצית מההופעה של ההויה כולה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש , קנאה מרקבת עצמות"
"יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש , קנאה מרקבת עצמות"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מלח החיים
מלח החיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"צמאה לך נפשי … בארץ ציה ועיף בלי מים"
"צמאה לך נפשי ... בארץ ציה ועיף בלי מים"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מעלות הנבואה
מעלות הנבואה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"אות היא לעולם" כל דבר שנקלט בתודעה הוא סימן למשהו אחר
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מעלות הנבואה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ותגזר אומר ויקם לך" - אפשרות השפעת המחשבה בעולם הפיזי
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אות היא לעולם' - התורה מחנכת אותנו לפענח את המציאות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
השחרור מיראת המוות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פופולרי !
מספר פרק בסדרה : 13
play3