Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים ב'אורות הקודש' - תשפ

הרב ראובן פיירמן: כך תשתחררו מיראת המוות
60 דקות
מילות מפתח:היחס אל המוות
אות היא לעולם' - התורה מחנכת אותנו לפענח את המציאות
60 דקות
מילות מפתח:אות היא לעולם
"ותגזר אומר ויקם לך" - אפשרות השפעת המחשבה בעולם הפיזי
60 דקות
מעלות הנבואה
54 דקות
"אות היא לעולם" כל דבר שנקלט בתודעה הוא סימן למשהו אחר
57 דקות
מעלות הנבואה
57 דקות
"צמאה לך נפשי ... בארץ ציה ועיף בלי מים"
57 דקות
מלח החיים
58 דקות
מילות מפתח:המוות, יראת המוות
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
"יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש , קנאה מרקבת עצמות"
49 דקות
כל היצורים והאירועים בעולם הם תמצית מההופעה של ההויה כולה
62 דקות