He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ליל הושענא רבא - תש"פ

בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תש"פ
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ההגעה לחג הסוכות מתוך ההכשרות של ראש השנה ויום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סיפורו המופלא של יקום איש צרורות ויוסי משיתא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה מיוחד בערבה שקובעים לה יום מיוחד במקדש ובגבולין ?
56 דקות
מילות מפתח:ערבה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם מצות בטלות לעתיד לבוא ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פסח וסוכות - 'אתכפייא' לעומת 'אתהפכא'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"אך טוב לישראל"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע בחרה התורה לסיים את כתיבתה בשבירת הלוחות ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3