He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מגילת אסתר - תשע"ט

בית המדרש
"ויהי בימי אחשוורוש"
"ויהי בימי אחשוורוש"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יכתב לאבדם' – הרצון, התכנון והיכולת!
יכתב לאבדם' - הרצון, התכנון והיכולת!
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
כאשר אבדתי – אבדתי
כאשר אבדתי - אבדתי
46 דקות
מילות מפתח:מגילת אסתר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ותכתוב אסתר את כל תוקף! " – כפיית חג פורים
"ותכתוב אסתר את כל תוקף! " - כפיית חג פורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אחרי עשרים שנה' – מה קרה לאסתר אחרי מגילת אסתר?
אחרי עשרים שנה' - מה קרה לאסתר אחרי מגילת אסתר?
מספר פרק בסדרה : 5
play3