He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד תורה - פגישה עם עצמינו -

בית המדרש
לימוד תורה – פגישה עם עצמינו – חלק א
לימוד תורה - פגישה עם עצמינו - חלק א
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לימוד תורה – פגישה עם עצמינו – חלק ב
לימוד תורה - פגישה עם עצמינו - חלק ב
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הקשר בין בהירות התשובה לבהירות הלימוד – הרב דורון כץ
הקשר בין בהירות התשובה לבהירות הלימוד – הרב דורון כץ
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לימוד תורה פגישה עם עצמינו – חלק ג'
לימוד תורה פגישה עם עצמינו - חלק ג'
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לימוד התורה נותן לאדם הויה ערכית דומיננטית
לימוד התורה נותן לאדם הויה ערכית דומיננטית
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בניין הנשמה
בניין הנשמה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התפילה פותחת את צינורות החכמה
התפילה פותחת את צינורות החכמה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"לעשות רצונך אלוהי חפצתי"
"לעשות רצונך אלוהי חפצתי"
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
כשאין לאדם יסודות אמיתיים ללימוד תורה – הלימוד שלו לא יפעל את פעולתו
כשאין לאדם יסודות אמיתיים ללימוד תורה - הלימוד שלו לא יפעל את פעולתו
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות – חלק א
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות - חלק א
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות – חלק ב
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות - חלק ב
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות – חלק ג'
למוד התורה, מעיר בנשמותינו את הדעות הנאות והרגשות הטובות הישראליות והאנושיות - חלק ג'
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מוטיבציה ללמוד תורה – חלק א
מוטיבציה ללמוד תורה - חלק א
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מוטיבציה ללמוד תורה – חלק ב
מוטיבציה ללמוד תורה - חלק ב
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
צמאון לתורה ולקדושה והשפעתו
צמאון לתורה ולקדושה והשפעתו
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי – חלק א
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי - חלק א
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי – חלק ב
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי - חלק ב
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מחסומים בחיבור לתורה – שדבריה לא נכנסים ללב
מחסומים בחיבור לתורה - שדבריה לא נכנסים ללב
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3