Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד תורה - פגישה עם עצמינו -

פרק 33
55 דקות
כל אחד והפסים שלו לחיים
פרק 32
55 דקות
כל חלקי הלימוד מצטרפים לתמונה שלמה ברורה של אמיתות החיים
פרק 31
58 דקות
בניית תפיסה חיים תהליכית ולא מטרתית
פרק 30
46 דקות
קשר ארצי בריא מוליד הבנות ערכיות ומאוזנות - חלק ג'
פרק 29
48 דקות
קשר ארצי בריא מוליד הבנות ערכיות ומאוזנות - חלק ב
פרק 28
57 דקות
קשר ארצי בריא מוליד הבנות ערכיות ומאוזנות - חלק א
פרק 27
52 דקות
מציאות מרוממת מעבר לפרקטיות בחיים
פרק 26
36 דקות
חוסר ההכנה להתמודד נכון בחיים יוצר בלבול, צער ויסורי נפש - חלק ב
פרק 25
49 דקות
חוסר ההכנה להתמודד נכון בחיים יוצר בלבול, צער ויסורי נפש - חלק א'
פרק 24
49 דקות
המלחמה בין העולם הערכי לרצונות נמוכים מייסר את הנפש
פרק 23
54 דקות
ריקנות יוצרת מצוקת נפש
פרק 22
55 דקות
מדוע יש מצבים שאדם לומד, ולא מרגיש את מתיקות ונעימות הלמוד ??
פרק 21
53 דקות
התועלת בדיעבד מביטול תורה - חלק ב'
פרק 20
50 דקות
התועלת בדיעבד מביטול תורה - חלק א
פרק 19
57 דקות
ביטול תורה
פרק 18
54 דקות
מחסומים בחיבור לתורה - שדבריה לא נכנסים ללב
פרק 17
62 דקות
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי - חלק ב
פרק 16
57 דקות
זכרון החורבן בונה את ההשתוקקות לחיים מתוקנים ושלמים, לתיקון עולם במלכות שדי - חלק א
פרק 15
52 דקות
צמאון לתורה ולקדושה והשפעתו
פרק 14
58 דקות
מוטיבציה ללמוד תורה - חלק ב
פרק 13
58 דקות
מוטיבציה ללמוד תורה - חלק א