פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: לימוד ספר תהילים - התשעט

פרק 35
52 דקות
למנצח לבני קרח: הרב שרקי בשיעור מיוחד על פרק מ"ו בתהילים
פרק 34
52 דקות
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"
פרק 33
47 דקות
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי"
פרק 32
52 דקות
"אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני"
פרק 31
49 דקות
"אשמרה לפי מחסום - בעוד רשע לנגדי"
פרק 30
53 דקות
"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
פרק 29
51 דקות
"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"
פרק 28
56 דקות
"למנצח לעבד ה' לדוד" - מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?
פרק 27
51 דקות
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" - כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים
פרק 26
44 דקות
"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" - השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
פרק 25
54 דקות
ישרים לעומת צדיקים , רינה לעומת תהילה
פרק 24
51 דקות
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" החסיד נמצא בסכנה מיוחדת משאר בני אדם
פרק 23
54 דקות
"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"
פרק 22
49 דקות
"בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם"
פרק 21
52 דקות
"קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים"
פרק 20
53 דקות
"לדוד, אליך ה' אקרא"
פרק 19
54 דקות
"לדוד שפטני ה' כי אני בתומי הלכתי וה' בטחתי , לא אמעד"
פרק 18
51 דקות
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
פרק 17
51 דקות
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
פרק 16
57 דקות
"למנצח על אילת השחר מזמור לדוד" - הציפיה לישועה כציפיה לאור הבוקר

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!