He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ספר תהילים - התשעט

בית המדרש
הקדמה לספר תהילים, עניינו ומבנהו . מזמור א' – מי עדיף ממי ? רשעים או חטאים
הקדמה לספר תהילים, עניינו ומבנהו . מזמור א' - מי עדיף ממי ? רשעים או חטאים
54 דקות
מילות מפתח:חטאים, רשעים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תורת ה' לעומת תורת האדם
תורת ה' לעומת תורת האדם
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק" – התנגדות האומות לעולם ערכים מוחלט
"למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק" - התנגדות האומות לעולם ערכים מוחלט
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו"
"מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו"
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הפגישה עם האלוהים –  באמצע ולא בקצוות
הפגישה עם האלוהים - באמצע ולא בקצוות
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"שגיון לדוד" – יציאה מיציבות
"שגיון לדוד" - יציאה מיציבות
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"למנצח על מות לבן מזמור לדוד"
"למנצח על מות לבן מזמור לדוד"
55 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור ט
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"יארוב במארב חצרים במסתרים יהרוג נקי – הרשע פועל כאילו אין מי  שרואהו
"יארוב במארב חצרים במסתרים יהרוג נקי - הרשע פועל כאילו אין מי שרואהו
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"עד אנה ה' תשכחני נצח"
"עד אנה ה' תשכחני נצח"
55 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור יג
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך"
"מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך"
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"אני קראתיך כי תענני אל" – קריאת דוד לעזרת ה'
"אני קראתיך כי תענני אל" - קריאת דוד לעזרת ה'
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
השוואת הצלתו של דוד למעמד הר סיני
השוואת הצלתו של דוד למעמד הר סיני
57 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור יז'
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם
מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תורת ה' תמימה משיבת נפש
תורת ה' תמימה משיבת נפש
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך"
"ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך"
56 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כ'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"למנצח על אילת השחר מזמור לדוד"  – הציפיה לישועה כציפיה לאור הבוקר
"למנצח על אילת השחר מזמור לדוד" - הציפיה לישועה כציפיה לאור הבוקר
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
51 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כג'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
51 דקות
מילות מפתח:תהילים מזמור כד'
מספר פרק בסדרה : 18
play3