פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: אגדות חז''ל -

פרק 25
42 דקות
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
פרק 24
45 דקות
פרק 23
49 דקות
פרק 22
51 דקות
פרק 21
43 דקות
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" - מדוע ?
פרק 20
49 דקות
כיצד נפטר אדם מחברו
פרק 19
52 דקות
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
פרק 18
44 דקות
"אני רוצה לדעת הכל" - אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
פרק 17
51 דקות
קללת תלמיד חכם אפילו על חנם היא באה
פרק 16
44 דקות
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
פרק 15
43 דקות
הערכים שטמונים במצווה להקדים מזונות הבהמה למזון בעליה
פרק 14
47 דקות
אנחה מחזקת את כח התוגה ודכאות הנפש ואז כח הדמיון מוסיף להתעלל באדם
פרק 13
44 דקות
לאדם טוב מראים לו חלום רע ולאדם רע מראים לו חלום טוב - הכיצד ?
פרק 12
47 דקות
תפילות מיוחדות שחכמים נהגו בהן לפני סיום תפילת שמונה עשרה
פרק 11
הפורענות הגדולה בגלל חטאן של בנות ציון בתקופת בית שני
פרק 10
45 דקות
מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה
פרק 9
50 דקות
דרך החכמה וההתפלספות ודרך התמימות והמישרים
פרק 8
44 דקות
הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך
פרק 7
42 דקות
מדוע נהג רב גידל לשבת בשערי טבילה ?
פרק 6
46 דקות
שמונת ימי החנוכה מקשרים את ההווה עם תעודת העתיד

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן