He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: להקשיב לפרשה - תשעט

בית המדרש
סוד מערת המכפלה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"עשרה גמלים מגמלי אדוניו"
"עשרה גמלים מגמלי אדוניו"
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אנכי עשו בכורך" - איזו אמת יש פה ?
15 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"תתן אמת ליעקב" מידת האמת והשקר בעולם
"תתן אמת ליעקב" מידת האמת והשקר בעולם
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סוד הבארות
סוד הבארות
43 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ויפגע במקום"
45 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ויגע בכף ירכו" סוד נגיעת המלאכים
15 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בירור מלחמות יעקב בכניסה לארץ ישראל
בירור מלחמות יעקב בכניסה לארץ ישראל
52 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרשת וישב
פרשת וישב
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
חנוכה - חג של ארץ ישראל וסוד השמן
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מדוע בכה רבי עקיבא ?
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת ויגש
פרשת ויגש
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרשת ויחי
פרשת ויחי
53 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
50 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ארבע לשונות של גאולה הנלמדים מארבע יציאות השבת
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשת וארא
15 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
פרשת וארא
פרשת וארא
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"מי ומי ההולכים" - עד כמה קדושת ישראל וכח הדיבור
34 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 18
play3