Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: להקשיב לפרשה - תשעט

הטעם להזכרת מלכויות זכרונות ושופרות
15 דקות
פרק : 64
מילות מפתח:פרשת נצבים
מצות השבת אבידה : הרמזים הרוחניים של האבידות שצריך להחזירן
45 דקות
פרק : 64
מילות מפתח:פרשת כי תצא
פרשת כי תשא
55 דקות
פרק : 63
פרשת תצוה
53 דקות
פרק : 62
מילות מפתח:פרשת תצוה
מהות המתכות שבמשכן :זהב , כסף ונחושת שכנגד האבות
55 דקות
פרק : 61
מילות מפתח:פרשת תרומה
"ויראו את אלוהי ישראל כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר"
80 דקות
פרק : 60
מילות מפתח:פרשת משפטים
פרשת בשלח
64 דקות
פרק : 59
מילות מפתח:פרשת בשלח
מכה מצרים בבכוריהם. עשרה מאמרות ועשר המכות המתהפכים
50 דקות
פרק : 58
מילות מפתח:פרשת בא
פרשת וארא
58 דקות
פרק : 57
דמותה של בתיה בת פרעה ובמה זכתה
56 דקות
פרק : 56
פרשת ויחי
58 דקות
פרק : 55
מילות מפתח:פרשת ויחי
פרשת ויגש
53 דקות
פרק : 54
מילות מפתח:פרשת ויגש
פרשת וישלח
46 דקות
פרק : 53
פרשת ויצא
58 דקות
פרק : 52
"ותהי לו לאשה ויאהבה" - הזוגיות של יצחק ורבקה
52 דקות
פרק : 51
מילות מפתח:פרשת תולדות
ארבע מאות שקל כסף ארבע מאות כיסופין
65 דקות
פרק : 50
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
"נשתחוה ונשובה אליכם" - סוד ההשתחויה
43 דקות
פרק : 49
מילות מפתח:פרשת וירא
"אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך"
52 דקות
פרק : 48
מילות מפתח:פרשת לך לך
חטאות דור המבול ותיקונם ומהו סוד מידותיה של התיבה
43 דקות
פרק : 47
ספר יונה ויום הכיפורים
51 דקות
פרק : 46
פרשת נצבים
43 דקות
פרק : 45