Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: להקשיב לפרשה - תשעט

פרק 64
15 דקות
הטעם להזכרת מלכויות זכרונות ושופרות
פרק 64
45 דקות
מצות השבת אבידה : הרמזים הרוחניים של האבידות שצריך להחזירן
פרק 63
55 דקות
פרשת כי תשא
פרק 62
53 דקות
פרשת תצוה
פרק 61
55 דקות
מהות המתכות שבמשכן :זהב , כסף ונחושת שכנגד האבות
פרק 60
80 דקות
"ויראו את אלוהי ישראל כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר"
פרק 59
64 דקות
פרשת בשלח
פרק 58
50 דקות
מכה מצרים בבכוריהם. עשרה מאמרות ועשר המכות המתהפכים
פרק 57
58 דקות
פרשת וארא
פרק 56
56 דקות
דמותה של בתיה בת פרעה ובמה זכתה
פרק 55
58 דקות
פרשת ויחי
פרק 54
53 דקות
פרשת ויגש
פרק 53
46 דקות
פרשת וישלח
פרק 52
58 דקות
פרשת ויצא
פרק 51
52 דקות
"ותהי לו לאשה ויאהבה" - הזוגיות של יצחק ורבקה
פרק 50
65 דקות
ארבע מאות שקל כסף ארבע מאות כיסופין
פרק 49
43 דקות
"נשתחוה ונשובה אליכם" - סוד ההשתחויה
פרק 48
52 דקות
"אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך"
פרק 47
43 דקות
חטאות דור המבול ותיקונם ומהו סוד מידותיה של התיבה
פרק 46
51 דקות
ספר יונה ויום הכיפורים
פרק 45
43 דקות
פרשת נצבים
דילוג לתוכן