He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עין אי"ה - תשעט

בית המדרש
קבלת עול מלכות שמיים וקריאה בשם ה'
קבלת עול מלכות שמיים וקריאה בשם ה'
43 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צערם של ישראל הוא דבר שיוצא ממנהגו של עולם
צערם של ישראל הוא דבר שיוצא ממנהגו של עולם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אילו דברים מותר לומר בפני המת ?
אילו דברים מותר לומר בפני המת ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה קודם למה ? קריאת שמע או תפילה ?
מה קודם למה ? קריאת שמע או תפילה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איך מתגברים על תאוות השינה ונזקיה ?
איך מתגברים על תאוות השינה ונזקיה ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ביאור העניין שהתורה מגינה מייסורים
ביאור העניין שהתורה מגינה מייסורים
41 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כדי לזכות למעלה שהיא מעל הטבע יש צורך בייסורים
כדי לזכות למעלה שהיא מעל הטבע יש צורך בייסורים
51 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תכלית היסורין היא למרק את הגוף ולהופכו לטוב
תכלית היסורין היא למרק את הגוף ולהופכו לטוב
44 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אבא בנימין
אבא בנימין
47 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מניעת אפשרות ראיית המזיקים – כי יש ידיעות שהקב"ה מונע מאיתנו לטובתנו
מניעת אפשרות ראיית המזיקים - כי יש ידיעות שהקב"ה מונע מאיתנו לטובתנו
43 דקות
מילות מפתח:מזיקים
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
יסודות התפילה : שבח ובקשה
יסודות התפילה : שבח ובקשה
51 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כיצד נזכה להיות בני חורין בליל הסדר ?
כיצד נזכה להיות בני חורין בליל הסדר ?
47 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מי שעלה למדרגה וירד ממנה , הוא חסר יותר ממי שלא עלה כלל
מי שעלה למדרגה וירד ממנה , הוא חסר יותר ממי שלא עלה כלל
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גם אדם בעל מעלה צריך לשתף עצמו עם הציבור שאם לא כן  ילך מדחי אל דחי
גם אדם בעל מעלה צריך לשתף עצמו עם הציבור שאם לא כן ילך מדחי אל דחי
40 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
46 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מעלת המשמח חתן וכלה
מעלת המשמח חתן וכלה
45 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
כל אדם שיש בו יראת שמיים - דברים נשמעים
48 דקות
מילות מפתח:יראת שמים
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 18
play3