He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הנפש ותיקונה -

בית המדרש
מה בין עבודת המידות לתפילה ולימוד תורה ?
מה בין עבודת המידות לתפילה ולימוד תורה ?
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"שקוף למשתמש"  – בעבודת המידות אי אפשר לרמות . כל אדם יודע את מצבו וערכו
"שקוף למשתמש" - בעבודת המידות אי אפשר לרמות . כל אדם יודע את מצבו וערכו
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בניין העולם לא על ידי שבירת הרע אלא תיקונו בסבלנות
בניין העולם לא על ידי שבירת הרע אלא תיקונו בסבלנות
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"אני מקנא ? מה פתאום !" – מידת הקנאה : רקבון, טמטום ועקמימות הדעת שהיא מביאה
"אני מקנא ? מה פתאום !" - מידת הקנאה : רקבון, טמטום ועקמימות הדעת שהיא מביאה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הפתרון למידת הקנאה האוניברסלית – להידבק במידותיו של הבורא
הפתרון למידת הקנאה האוניברסלית - להידבק במידותיו של הבורא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה הצד החיובי שיש במידת הקנאה ?
מה הצד החיובי שיש במידת הקנאה ?
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
איך מתקנים את מידת הקנאה ?
איך מתקנים את מידת הקנאה ?
44 דקות
מילות מפתח:מידת הקנאה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הפחד : נבואה  שמגשימה את עצמה
הפחד : נבואה שמגשימה את עצמה
47 דקות
מילות מפתח:מגור, פחד
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הדעת , הפחד והעין האנושית
הדעת , הפחד והעין האנושית
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אתה לא ירא שמיים ,אתה פשוט פחדן !
אתה לא ירא שמיים ,אתה פשוט פחדן !
48 דקות
מילות מפתח:יראת שמיים, פחד
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם איפוק זה כח או תירוץ לרכרוכיות שלי ?
האם איפוק זה כח או תירוץ לרכרוכיות שלי ?
53 דקות
מילות מפתח:איפוק, מידת הגבורה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האנחה היא פעולה שמייצרת ייסורים
האנחה היא פעולה שמייצרת ייסורים
51 דקות
מילות מפתח:סוד האנחה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בושה ועזות דקדושה
בושה ועזות דקדושה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ממי אתה באמת מתבייש ? – על בושה ועזות
ממי אתה באמת מתבייש ? - על בושה ועזות
52 דקות
מילות מפתח:בושה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
צניעות : שתיקה והסתרה
צניעות : שתיקה והסתרה
49 דקות
מילות מפתח:צניעות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
להאריך את הפתיל …
להאריך את הפתיל ...
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3