He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים באורות התשובה - תשעח

בית המדרש
מיסודות התשובה – הכרת האחריות של האדם על מעשיו
מיסודות התשובה - הכרת האחריות של האדם על מעשיו
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
על ידי התשובה הכל שב לאלוהות
על ידי התשובה הכל שב לאלוהות
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תשובה עליונה ממבט כולל
תשובה עליונה ממבט כולל
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
התשובה אל  כבוד ה'
התשובה אל כבוד ה'
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תשובת עלבון הרוח
תשובת עלבון הרוח
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
סיבת החוצפה שבתקופת 'עקבתא דמשיחא'
סיבת החוצפה שבתקופת 'עקבתא דמשיחא'
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התעלות העולם לשורשו
התעלות העולם לשורשו
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כל סילוק של כיעור מן הנשמה על ידי התשובה פותח צוהר חדש לנשמה לשפע של אור
כל סילוק של כיעור מן הנשמה על ידי התשובה פותח צוהר חדש לנשמה לשפע של אור
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מחשבת התשובה
מחשבת התשובה
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פליאות חזיון התשובה
פליאות חזיון התשובה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התשובה – תנועה כללית של כל המציאות
התשובה - תנועה כללית של כל המציאות
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התשובה מצויה כבר בזמן החטא
התשובה מצויה כבר בזמן החטא
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השפעת הרצון על המעשה
השפעת הרצון על המעשה
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הכאת גלים לאחור , טעם העץ כטעם הפרי
הכאת גלים לאחור , טעם העץ כטעם הפרי
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ערכם של הרהורי תשובה
ערכם של הרהורי תשובה
42 דקות
מילות מפתח:הרהורי תשובה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
על ידי הרהורי תשובה שומע האדם קול ה' הקורא אליו מתוך התורה
על ידי הרהורי תשובה שומע האדם קול ה' הקורא אליו מתוך התורה
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3