He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ליל הושענא רבה תשעט -

בית המדרש
מה הקשר בין מצות השבת אבדה לבין האיסור שלא ילבש גבר שמלת אשה
מה הקשר בין מצות השבת אבדה לבין האיסור שלא ילבש גבר שמלת אשה
40 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
55 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בקשת ישועה ושמחת החג
בקשת ישועה ושמחת החג
57 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דוד מלך ישראל חי וקיים
דוד מלך ישראל חי וקיים
47 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הושענא רבא כהכנה לשמחת תורה
הושענא רבא כהכנה לשמחת תורה
51 דקות
מילות מפתח:שמחת תורה
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
62 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מי קובע את עתידי
מי קובע את עתידי
60 דקות
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 7
play3