He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ליל הושענא רבה תשעט -

בית המדרש
מה הקשר בין מצות השבת אבדה לבין האיסור שלא ילבש גבר שמלת אשה
מה הקשר בין מצות השבת אבדה לבין האיסור שלא ילבש גבר שמלת אשה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בקשת ישועה ושמחת החג
בקשת ישועה ושמחת החג
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דוד מלך ישראל חי וקיים
דוד מלך ישראל חי וקיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הושענא רבא כהכנה לשמחת תורה
הושענא רבא כהכנה לשמחת תורה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מי קובע את עתידי
מי קובע את עתידי
מספר פרק בסדרה : 7
play3