He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס תשובה מאהבה תשע"ט - תשע"ט

בית המדרש
כיצד יום הדין הוא גם יום שמחה ?
כיצד יום הדין הוא גם יום שמחה ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"השיבני ואשובה"
"השיבני ואשובה"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תשובתו של יאשיהו
תשובתו של יאשיהו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איך בונים בתוכנו את מידת העין הטובה ?
איך בונים בתוכנו את מידת העין הטובה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"תמצית העין הטובה זה ללמד זכות"
"תמצית העין הטובה זה ללמד זכות"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם באמת זה אפשרי לעשות תשובה ?
האם באמת זה אפשרי לעשות תשובה ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פריחת עולם התורה בדורנו
מספר פרק בסדרה : 12
play3