He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שיעורים בספר 'צדקת הצדיק' - אלול תשעח

בית המדרש
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
כדי להכנס למסלול של התפתחות רוחנית צריך לזהות ולחפוז על הזדמנות להתחבר לבורא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
מדוע מסכת ברכות פותחת את התלמוד ומדוע הברכות הם עניין משמעותי בעבודת ה' ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
חמישה תנאים כדי לקבל עול מלכות שמים שלמה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
הקשר בין אכילה גשמית וקבלת עול מלכות שמים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
לא התכוננת ? כנראה שהפעולה שאתה עומד לעשות איננה חשובה ומשמעותית
מספר פרק בסדרה : 9
play3