He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודת הנפש בעקבות ספר 'שערי אורה' -

בית המדרש
עבודת האיש הישראלי בעקבות המידות העליונות
עבודת האיש הישראלי בעקבות המידות העליונות
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אדני שפתי תפתח
אדני שפתי תפתח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מידת המלכות
מידת המלכות
32 דקות
מילות מפתח:אדנות, מידת המלכות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תיקון המלכות בדורנו
תיקון המלכות בדורנו
41 דקות
מילות מפתח:מידת המלכות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
המלכות כוללת את כל המידות שמעליה
המלכות כוללת את כל המידות שמעליה
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כאשר שכינה שרויה בתחתונים  שמים וארץ מחוברים
כאשר שכינה שרויה בתחתונים שמים וארץ מחוברים
44 דקות
מילות מפתח:שכינה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ספירת המלכות נקראת צדק משום שהיא תובעת דקדוק ודין על המעשים
ספירת המלכות נקראת צדק משום שהיא תובעת דקדוק ודין על המעשים
46 דקות
מילות מפתח:מידת המלכות, צדק
מספר פרק בסדרה : 7
play3