Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודת הנפש בעקבות ספר 'שערי אורה' -

פרק 7
46 דקות
ספירת המלכות נקראת צדק משום שהיא תובעת דקדוק ודין על המעשים
פרק 6
44 דקות
כאשר שכינה שרויה בתחתונים שמים וארץ מחוברים
פרק 5
39 דקות
המלכות כוללת את כל המידות שמעליה
פרק 4
41 דקות
תיקון המלכות בדורנו
פרק 3
32 דקות
מידת המלכות
פרק 2
39 דקות
אדני שפתי תפתח
פרק 1
41 דקות
עבודת האיש הישראלי בעקבות המידות העליונות