He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים - אלול תשעח

בית המדרש
פתיחה לספר 'נפש החיים'
פתיחה לספר 'נפש החיים'
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הבנת עניין 'בצלם אלהים'
הבנת עניין 'בצלם אלהים'
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הקב"ה – בעל הכוחות כולם
הקב"ה - בעל הכוחות כולם
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בצלם אלהים עשה את האדם
בצלם אלהים עשה את האדם
6 דקות
מילות מפתח:צלם אלהים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"בעל הכוחות כולם"
"בעל הכוחות כולם"
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
יש דמיון מה בין הבורא לבין האדם – יכולת ההשפעה
יש דמיון מה בין הבורא לבין האדם - יכולת ההשפעה
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כל פרט ממעשיו דיבוריו ומחשבותיו של האיש הישראלי פועל פעולות משמעותיות בגבהי מרומים
כל פרט ממעשיו דיבוריו ומחשבותיו של האיש הישראלי פועל פעולות משמעותיות בגבהי מרומים
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
לקלקל יותר מנבוכדנצאר וטיטוס ?
לקלקל יותר מנבוכדנצאר וטיטוס ?
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מה גודל השפעתו של האדם בעולם
מה גודל השפעתו של האדם בעולם
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם יראת שמיים היא נחלת אנשים דתיים בלבד ?
האם יראת שמיים היא נחלת אנשים דתיים בלבד ?
10 דקות
מילות מפתח:אחריות, יראת שמיים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האדם הוא יצור בעל השפעה בכל העולמות
האדם הוא יצור בעל השפעה בכל העולמות
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פעולת האדם והשפעתו גם בעולמות העליונים
פעולת האדם והשפעתו גם בעולמות העליונים
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"בצלם אלהים עשה את האדם"
"בצלם אלהים עשה את האדם"
11 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הדמיון בין האדם לבין שבב אלקטרוני – קטנות פיזית היא לפעמים מקפלת בתורה גדלות איכותית
הדמיון בין האדם לבין שבב אלקטרוני - קטנות פיזית היא לפעמים מקפלת בתורה גדלות איכותית
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האדם מקביל למקדש – חלק א
האדם מקביל למקדש - חלק א
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האדם מקביל למקדש – חלק ב
האדם מקביל למקדש - חלק ב
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לכל אדם יש השפעה עולמית שאיננה מוגבלת למימדיו הגופניים
לכל אדם יש השפעה עולמית שאיננה מוגבלת למימדיו הגופניים
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"האדם השלם עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו"
"האדם השלם עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו"
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3