He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים - אלול תשעח

בית המדרש
פתיחה לספר 'נפש החיים'
פתיחה לספר 'נפש החיים'
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הבנת עניין 'בצלם אלהים'
הבנת עניין 'בצלם אלהים'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הקב"ה – בעל הכוחות כולם
הקב"ה - בעל הכוחות כולם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בצלם אלהים עשה את האדם
בצלם אלהים עשה את האדם
6 דקות
מילות מפתח:צלם אלהים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"בעל הכוחות כולם"
"בעל הכוחות כולם"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
יש דמיון מה בין הבורא לבין האדם – יכולת ההשפעה
יש דמיון מה בין הבורא לבין האדם - יכולת ההשפעה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כל פרט ממעשיו דיבוריו ומחשבותיו של האיש הישראלי פועל פעולות משמעותיות בגבהי מרומים
כל פרט ממעשיו דיבוריו ומחשבותיו של האיש הישראלי פועל פעולות משמעותיות בגבהי מרומים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
לקלקל יותר מנבוכדנצאר וטיטוס ?
לקלקל יותר מנבוכדנצאר וטיטוס ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מה גודל השפעתו של האדם בעולם
מה גודל השפעתו של האדם בעולם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם יראת שמיים היא נחלת אנשים דתיים בלבד ?
האם יראת שמיים היא נחלת אנשים דתיים בלבד ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האדם הוא יצור בעל השפעה בכל העולמות
האדם הוא יצור בעל השפעה בכל העולמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פעולת האדם והשפעתו גם בעולמות העליונים
פעולת האדם והשפעתו גם בעולמות העליונים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"בצלם אלהים עשה את האדם"
"בצלם אלהים עשה את האדם"
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הדמיון בין האדם לבין שבב אלקטרוני – קטנות פיזית היא לפעמים מקפלת בתורה גדלות איכותית
הדמיון בין האדם לבין שבב אלקטרוני - קטנות פיזית היא לפעמים מקפלת בתורה גדלות איכותית
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האדם מקביל למקדש – חלק א
האדם מקביל למקדש - חלק א
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האדם מקביל למקדש – חלק ב
האדם מקביל למקדש - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לכל אדם יש השפעה עולמית שאיננה מוגבלת למימדיו הגופניים
לכל אדם יש השפעה עולמית שאיננה מוגבלת למימדיו הגופניים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"האדם השלם עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו"
"האדם השלם עיקרו הוא נטוע למעלה בשורש נשמתו"
מספר פרק בסדרה : 18
play3