Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עבודת חינוך וזוגיות לאור הפרשה - חשון תשעא

פרק 34
39 דקות
חינוך הילד ה"לא רוצה"
פרק 33
28 דקות
בירור כח המדמה לאור ההגדה של פסח - ד''ר מיכאל אבולעפיה
פרק 32
39 דקות
בניין הנפש מתוך תחושת החסר
פרק 31
33 דקות
טיפול רפואי עצמי וטבעי
פרק 30
35 דקות
להיות מחובר
פרק 29
35 דקות
פסיכולוגיה של הגלגולים
פרק 28
35 דקות
התרכזות ומרכוז עצמי
פרק 27
43 דקות
מסכי החושך
פרק 26
44 דקות
משבר גיל המעבר
פרק 25
33 דקות
חינוך לשליחות ולחיי משמעות
פרק 24
43 דקות
שהייה בתחושת החסר
פרק 23
43 דקות
עבודת המידות לאור הפרשה: כך נגיב מהר ונכון - הרב ד''ר מיכאל אבולעפיה
פרק 22
52 דקות
טיפול בחוסר צניעות
פרק 21
30 דקות
לבחור נכון: זוגיות לאור פרשת קרח – ד''ר מיכאל אבולעפיה
פרק 20
42 דקות
משמעות שמותיו של היצר הרע
פרק 19
41 דקות
לגעת בכאב מתוך אמונה
פרק 18
41 דקות
חינוך בנחת
פרק 17
44 דקות
חינוך מתוך הזדהות ופרדוקס
פרק 16
48 דקות
להעמיק את הקשר
פרק 15
41 דקות
חינוך לצניעות
פרק 14
47 דקות
בניין השמחה