He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נושאים בעבודת המידות ע''פ הרב קוק - התשעח

פרק 45
50 דקות
פרק 44
56 דקות
פרק 43
57 דקות
פרק 42
58 דקות
פרק 41
58 דקות
פרק 40
56 דקות
ההבדל בשנאת הרע אצל האדם ההמוני ואצל אנשים גדולי הנשמה
פרק 39
55 דקות
נטיה של האדם לעיסוק בפרטיות שלו - מביאה אותו לחיי קטנות
פרק 38
58 דקות
חכמת הרזים - הפתרון היסודי לכל שאלת הטוב והרע
פרק 37
לפעמים מתגלה הנפש בכל מערומי כיעורה לאדם אך כנגד זה הצד היפה שלה עולה על הכל
פרק 36
51 דקות
התגברות דרישת ה' אצל האדם מביאה אותו לאהבת הבריות כולם
פרק 35
47 דקות
הרגלים נותנים לאדם תחושה של בטחון מדומה
פרק 34
58 דקות
כיצד להתייחס לנפש הבהמית ולנפש האלוהית באופן שמפתח את האדם ולא מפיל אותו
פרק 33
60 דקות
זרימה עם טבע הגוף האנושי הוא זרימה עם החיה היותר רעה שיכולה להיות
פרק 32
45 דקות
הרבה רעות מוסריות ישנן שמקורם ברצון לינוק מאור החכמה והאמת
פרק 31
55 דקות
צורת ההתמודדות הנכונה של האדם עם תחושות מוסריות שלו
פרק 30
15 דקות
החפץ במידות חסידות - מצריך עליה בהדרגה
פרק 29
57 דקות
מהו מקור הכח של יצר עריות
פרק 28
58 דקות
"כל המצבים של האדם, נדרשים לו לצורך שכלול עצמו ושכלול העולם כולו"
פרק 27
54 דקות
"השאיפה לחופש הדעות יש בה צד טוב וצד רע"
פרק 26
47 דקות
הכוחות והנטיות הרעות שבאדם דומים לסוכנים רדומים שממתינים לשעת הכושר לפעול ולהזיק
פרק 25
50 דקות
האדם מיסודו עלול הוא להיות נכבש תחת כח הרשעה שבעולם - אבל יש עצה לזה
דילוג לתוכן