He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נושאים בעבודת המידות ע"פ הרב קוק - התשעח

בית המדרש
האדם העובד  את ה' צריך להיות מודע לעצמיותו כדי לעובדו
האדם העובד את ה' צריך להיות מודע לעצמיותו כדי לעובדו
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חובת הנאמנות  של האדם לאופיו העצמי
חובת הנאמנות של האדם לאופיו העצמי
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
כל אדם יכול להעשיר את כל העולם כולו מאוצרו הרוחני
כל אדם יכול להעשיר את כל העולם כולו מאוצרו הרוחני
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המפעל הרוחני של האדם מופיע בכל מה שהוא מתמסר אליו
המפעל הרוחני של האדם מופיע בכל מה שהוא מתמסר אליו
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד"
"כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד"
46 דקות
מילות מפתח:עצמיות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מה מקור הרגשות שלנו
מה מקור הרגשות שלנו
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ואני בתוך הגולה" – האדם גולה בתוך עצמו
"ואני בתוך הגולה" - האדם גולה בתוך עצמו
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו"
"האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו"
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד"  אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
"הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד" אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הדרישה לזיכוך המידות
הדרישה לזיכוך המידות
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כל דבר טבעי צריך תיקון – וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
כל דבר טבעי צריך תיקון - וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בירור מידות הנפש
בירור מידות הנפש
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
העלאת המידות לשורשן
העלאת המידות לשורשן
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה"
"אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה"
52 דקות
מילות מפתח:מידת הגאוה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3